Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.sulinet.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  Felhívás beiratkozásra

  Sorszám:………..                                      JELENTKEZÉSI LAP

  a 2018/2019. tanévben első évfolyamra jelentkező gyermek beíratásához

   

  Gyermek neve, oktatási azonosítója:….………..……………………………………………………………

  Lakóhely, tartózkodási hely: :….………..………………………………………………………………….

  Születési helye, ideje:….………..……………………………………………………………………….…..

  Apa (törvényes képviselő) neve:….………..………………………………………………………………..

  Anya viselt neve és születési neve:….………..…………………………………………….………………..

  Óvodája neve, címe:……………………….………..………………………………………………………

  Gyermek sajátos nevelési igénye: ………………………………………………………………………….

  Szülő telefonos elérhetősége:….………..…………………………………………………………………...

   

  I.

  NYILATKOZAT

  (kizárólag a körzetes iskolába történő jelentkezés esetén töltendő ki)

   

  Alulírott szülő nyilatkozom, hogy gyermekemet a 2018/2019. tanévben, az életvitelszerű lakóhelyem szerint körzetileg illetékes ……………………………….………………………..………Általános Iskola ……………………………………………….…(specialitás) első osztályába kívánom beíratni.

  ………….., 2018. április …..

   

       …………………………………….                                               …………………………………….

        szülő/törvényes képviselő aláírása                                                  szülő /törvényes képviselő aláírása

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  II.

  NYILATKOZAT

  (a nem körzetes iskolába történő jelentkezés esetén töltendő ki)

   

  Alulírott szülő/gondviselő nyilatkozom, hogy gyermekemet a 2018/2019. tanévben,

  ………………………………..……..Általános Iskola …...…………………….…(specialitás) első osztályába szeretném beíratni.

   

  A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok:

  1. Hátrányos helyzetű a gyermek? Igen / Nem (aláhúzandó)
  2. Sajátos nevelési igényű: Igen / Nem (aláhúzandó)
  3. Különleges helyzet: (aláhúzandó)
  4. a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
  5. b) testvér az adott intézmény tanulója,
  6. c) munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
  7. d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy 1 km-en belül van.

   

  Melléklet:

  1. A) Eredeti óvodai szakvélemény
  2. B) Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)
  3. C) A település jegyzőjének határozata a gyermek hátrányos helyzetének megállapításáról
  4. D) Különleges helyzet fennállásának igazolása [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7).]

  A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket (A, B, C, D) csatoltam: ___, ___,___,___.

   

  Tudomásul veszem, hogy ha a fenti – nem a körzetes – általános iskola helyhiány miatt nem tudja gyermekemet felvenni, úgy 5 napon belül beíratom gyermekemet az életvitelszerű lakóhelyem szerinti általános iskolába.

   

  …………….., 2018. április …..

   

           …………………………………….                                      …………………………………….

             szülő/törvényes képviselő aláírása                                         szülő /törvényes képviselő aláírása

  Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki.

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  ME (Magyartanárok Egyesülete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  NYME PSZK (Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  EEM (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper